Fondens prismodtagere
igennem tiden
 
     
 
2021 Sorggruppe for børn og unge, Odense 50.000
2021 Folkekirkens ungdomskor, Odense 20.000
2021 Menighedsplejens aflastningstjeneste 25.000
2021 H.C. Andersen Paraden, Odense 15.000
2021 Center for Seksuelt misbrugte, Frivillige sektionen 80.000
2021 Sind værestedet - Stoppestedet 40.000
2021 Rejselegatet, Odense 25.000
2019 Kirkens Korshærs herberg 30.000
2019 Rosengårdsskolen - udflugt for handikappede børn 23.500
2019 Byhuset aktivitet for Demente 15.000
2019 Parkinsonforeningen - Klub Odense 22.500
2019 OUH, HCA's Børne og Ungehospital 37.000
2019 Erfagruppen FYN - Danske Døv/Blinde 15.000
2018 Menighedsplejernes Aflastningstjeneste, Odense 30.000
2018 De fynske sorggruppe for børn og unge, Odense 50.000
2018 Julemærkehjemmet Fjordmark, Odense 61.562
2018 Lokalcenter Rosengård, Odense 60.000
2018 OUH, Endoskopiafsnittet 25.000
2018 Folkekirkens Feriehjælp i Munkebo 13.000
2017 Kiki Brandt og Camilla Sørensen 36.875
2017 Sidse Malene Bohm, Syddansk Musikkonservatorie 45.753
2017 Det mindste Cirkus 50.000
2017 Gurli/Vibeke plejehjem, Odense 28.375
2017 NEFOS (Netværk for selvmordsramte) 50.000
2016

Ungdomsforeningen Fremtiden i Odense, som et tilskud til Julemærkehjemmet Fjordmark

42.000
2016 Sedenhuse Bosted for handicappede 20.000
2016 FDF Odense 2 i Dyrup 20.871
2016

Hasmark Strand Sommerhus forening til en hjertestarter

38.975
2016 Nørrebjergskolen, til et løbebånd 35.000
2015 Klinisk Immunologisk afd. v/OUH 30.000
2015 KFUM Sprjderne i Vissenbjerg 19.895
2015 Menighedsplejernes Aflastningstjenestde 14.000
2015 Fynskredsen under Folkekirkens Ungdomskor 15.000
2014 Hospitalsklovnene 15.000
2014 Natteravnene 15.000
2014 Neuromedicinsk Speciallæge Klinik i Odense 30.000
2013 Afd. S1 OUH 12.000
2013 Bamsehospitalet i Odense 15.000
2013 Det Grønlandske Hus i Odense 15.000
2013 Fyns Militærhistoriske Samling 16.000
2013 Det Danske Spejderkorps, Kerteminde 32.000
2012 Cafe Paraplyen i Nørregade 30.000
2012 Børn og Unge i sorg på Fyn 25.000
2012 Foreningen Åbent Sind 20.000
2012 Neuropædagogisk Team - Odense Kommune 20.000
2012 Specialbørnehaven Platanhaven-Fregatten 30.000
2012 Foreningen Broen, Odense 25.000
2011 Menighedens Aflastningstjeneste 13.000
2011 Børnehuset Afdeling C, Nyborg 10.000
2011 Børnenes Hus ved Familiehuset 20.000
2011 Hæmatologisk Afdeling X, OUH 32.000
2011 Odense Sejlklubs Ungdomsafdeling 15.000
2011 Louiselund Bosted 25.000
2010 Kirkens Korshær Odense 25.000
2010 Enerum Plejehjem 28.000
2010 Foreningen "Børn og Unge i sorg" 15.000
2010 Kragsbjergløkke Plejehjem afd. Vest og Øst 14.000
2010 Tidens Samling 14.000
2009 Afd. S amb. OUH 30.000
2009 Center for seksuelt misbrugte 40.000
2009 Krisecenter Odense 30.000
2009 Red Barnet, Odense lokal afd. 15.000
2009 Stoppestedet 15.000
2009 Reden 20.000
2008 Geriatrisk Afd. OUH 30.000
2008 Børnehospital H.C. Andersen 25.000
2008 Forælderestøtteforeningen Nørrebjergsskolens Venner 40.000
2008 Sct Nicolai Tjenesten Fyn 15.000
2008 Demensdagcenter Rytterkasernen 10.000
2008 Det Fynske Sangselskab 30.000
2008 Nordfyns Musikskole 30.000
2007 Hæmatologisk afdeling X1 - OUH 25.000
2007 Det folkelige arbejde med børn og unge i sorg. 50.000
2007 Børneafdeling H2 på OUH, meget syge kræftramte børn. 50.000
2007 Samtalegrupper for børn og unge i 4 sogne i Odense 25.000
2007 Demensdagcenter Rytterkasernen 15.000
2007 Sct Nicolai Tjenesten Fyn 25.000
2007 Ungdomsforeningen Fremtiden 15.000
2007 OUH, Palliativt Team Fyn 25.000
2007 Børneafdelingen H2 på OUH 15.000
2006 "Det børne- og ungdomspsykiatiske Hus” på OUH 20.000
2006 Omsorgsklubben OK-Odense 25.000
2006 OUH, Palliativt Team Fyn 25.000
2006 Radiumstationens Kemoafsnit på OUH 20.000
2006 Café Paraplyen i Nørregade 20.000
2006 Selvhjælps og frivillighedsfor. (senhjerneskadede, Fyn) 10.000
2006 Odense Handicap Idrætsforening 10.000
2006 ASF Dansk Folkehjælp 15.000
2006 Samtalegrupper for Unge, Ungdomshuset 25.000

2005

Kræftramte børn på OUH ved cheflæge, Peter Frandsen

25.000

2005

Frelsens Hær i Odense

50.000

2005

Odense Hospice Støtteforening

50.000

2005

Foreningen for efterladte efter selvmord

25.000

2005

Beboerrådet Duedalen, Vissenbjerg (senhjerneskadede)

20.000

2005

Blochhuset, Carl Blochsvej 30

20.000

2005

Spejderne Fjordager

15.000

2005

A. Torkil (sclerose behandling)

25.000

2005

M. Torkil (sclerose behandling)

25.000

2004

Sygehusundervisningen på OUH

10.000

2004

H.C. Andersen Paraden v/ Torben Iversen

11.000

2004

Samtalegrupper for unge i Odense

15.000

2004

Odense Pigegarde

20.000

2004

Psykiatrisk afdeling, OUH

29.000

2004

Handicapklubben i Odense

40.000

2003

Børns vilkår

15.000

2003

Mongolforeningen i Fyns Amt

15.000

2003

Alzheimer Foreningen, Odense

20.000

2003

Værestedet Stoppestedet, SIND

20.000

2003

Dansk Parkinsonforeningen, Fyn

25.000

2003

Det Grønlandske Hus, Odense

30.000

2002

Licht og Lodman

30.000

2002

Reden - Odense

20.000

2002

Frelsens Hær, Odense

20.000

2002

Café Paraplyen

20.000

2002

Spejderne - Dalum

20.000

2002

Caféklubben, Kræftens Bekæmpelse

10.000

2001

Støtteforeningen for Broen Fountain House

35.000

2001

Det Danske Spejderkorps - Ravneklanen

35.000

2001

OUH – Hermatologisk afdeling R 1

30.000

2001

Cafeklubben i Odense

15.000

2001

Jernbanegade Børnehave

25.000

2001

Det Fynske Slagtøjsakademi

15.000

2001

Hjerneskadeforeningen - Fyns amtskreds

20.000

2001

OUH - Onkologisk afdeling R 3

10.000

2001

Rådgivnings- og kontakt-centret, Kallerupvej

10.000

2001

Det Danske Spejderkorps - Stjernegruppen

20.000

2000

Kræftens Bekæmpelse - rådgivningscenter

10.000

2000

OUH - børneafdeling H 3

10.000

2000

OUH - børneafdeling H 6

10.000

2000

OUH - infektionsmedicinsk afdeling C 3

15.000

2000

Netværkskontakten

10.000

2000

Odense-klubben SIND

15.000

2000

Børnecentret Blangstedgård, Odense

10.000

2000

FDF - Paarup - O. 12

10.000

2000

Det Danske Spejderkorps - Sortebdr.

25.000

2000

Dagcenter Lindehuset, Odense

25.000

2000

Landsforeningen SIND - Stoppestedet, Odense

10.000

1999

Colitis-Chrohn-Foreningen

20.000

1999

Reden - Odense

10.000

1999

Kirkens Korshærs Herberg, Odense

15.000

1999

FDF Odense - 14 kreds

11.000

1999

Los Mosquitos Marimbagruppe, Vissenbjerg

20.000

1999

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegat

24.000

1998

Plejehjemmet SØBO, Bogense

14.000

1998

Patientforening for kræftramte, Odense

15.000

1998

FDF - Næsby Kreds

10.000

1998

Cirkus Flik Flak, Odense

15.000

1998

OUH - børneafdeling H 2

17.000

1997

»Ågården«, Odense

15.000

1997

Plejehjemmet »Louisenlund«, Kerteminde

25.000

1997

EGV- lokalcenter Rosengården

18.000

1997

OUH - børneafdeling H 1

10.000

1996

FDF, Odense 2, Dyrup, indkøb af telte

12.000

1996

Odense Blæserne, indkøb af instrumenter

13.000

1996

OUH’s kirkesal, indkøb af stolehynder

15.000

1996

Omsorgsdistrikt Rosengård, udendørsspil

17.000

1996

Ejbyskolen, tale- og hørehandicappede

23.000

1995

Næsby Pleje Center, indkøb af klaver

20.000

1995

Det Danske Spejderkorps, 1. Fjordager, rep. af båd

10.000

1995

Forældreforeningen af 1980, Baagø, inventar

20.000

1995

OUH, børneafdeling, H 1, indkøb af specielvægt

10.000

1995

OUH, børneafdeling, H 5, indkøb af speciel vægt

10.000

1995

Bo- og værested, Bolbrogården, til AIDS ramte

10.000

1994

Foreningen af Amputerede, Odense

15.000

1994

FDF/FPF, Thomas Kingo kreds

15.000

1994

Odense Skoleorkester, indkøb af obo

20.000

1994

Tarup Skovgaard, Odense, indkøb af combicykel

15.000

1994

OUH, afdeling O2, indkøb af TV apparat

15.000

1994

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegat

10.000

1993

Overlæge Carsten Lauritzen og læge Lauritz Laursen, forskning i tarmsygdommen »Morbus Chrom«

30.000

1993

Nefrologisk Afdeling Y, Odense Sygehus

21.000

1993

Gigtforeningen i Odense & Nordøstfyn

15.000

1993

Landsforeningen for Bedre Hørelse, Odense kreds

20.000

1993

Det danske Spejderkorps, Odense Å division »Frie fugle«

25.000

1993

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegatet

5.000

1993

Odense Politiorkester, Instrumentfonden

14.000

1992

Alzheimerforeningen i Fyns Amt

30.000

1992

Tarup Omsorgscenter

30.000

1992

Hæmatologisk Afdeling, R 1, Odense Sygehus

25.000

1992

Medicinsk Afdeling, B3, Odense Sygehus

20.000

1992

Plejehjemmet »Solgaarden«,

15.000

1992

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegatet

15.000

1991

Specialbørnehaven, Jagtvej 80, Odense

15.000

1991

Handicap idrætsforeningen »Lavia«, Odense

25.000

1991

Overlæge, dr. med. Ole Kronborg, Odense Sygehus

25.000

1991

Odense Zoologiske Have, ny hun-søløve

15.000

1990

Klintebjerg Efterskole, Klintebjerg

32.000

1990

»Birkholm«, Center for integreret medicin

30.000

1990

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegatet

30.000

1990

Uddeling ved Populær Koncert - 10 års fødselsdag

24.000

1989

Munke Mose Plejecenter i Odense

25.000

1989

Læge Hans Chr. Siersted, Odense Sygehus

25.000

1989

Læge Else Marie Damsgaard, Odense Sygehus

25.000

1989

Mødrehjælpen af 1983 i Odense

15.000

1989

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegatet

4.232

1988

Det fynske Musikkonservatorium - Rejselegat

80.000

1988

Frelsens Hær i Odense

25.000

1988

Plejehjemmet »Louisenlund«, Kerteminde

25.000

1988

Dansk Parkinson Forening, Fyns Amts Kreds

15.000

1987

Gastroenteorologisk afdeling K, Odense Sygehus

42.700

1987

Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Sygehus

38.000

1987

Handicapklubben i Odense

15.000

1986

Menighedsplejens hjem - Falen, Odense

17.000

1986

Anæstesiologisk afdeling, Odense Sygehus

20.000

1986

Scleroseforeningen på Fyn

25.000

1986

Dr. med. Mogens Blichert-Toft, Odense Sygehus

28.000

1985

Fulton Stiftelsen i Assens

30.000

1984

Professor, dr. med. Ejvind Kemp, Odense Sygehus

30.000

1984

Overkirug, dr. med. Poul Alstrup, Odense Sygehus

20.000

1984

Mødrehjælpen af 1983 i Odense

10.000

1983

Fonden for Scleroseramte på Fyn

22.000

1983

Provstegaardshjemmet i Odense

18.000

1982

Det danske Spejderkorps, Ravnegruppen i Odense

20.000

1982

Radiumstationens Forskningsfond, Odense Sygehus

10.000